Thi công

SẢN PHẨM NỘI THẤT
THEO YÊU CẦU

Không gian Viêt có khả năng thi công những công trình có độ phức tạp cao, phối hợp nhiều chủng loại vật liệu khác nhau để sản xuất ra các sản phẩm nội thất đạt tính thẩm mỹ cao, bền chắc và tinh tế.

Luôn đảm bảo yêu cầu về
chất lượng và tiến độ

Không gian Việt luôn nghiên cứu và phát triển, đầu tư nhà xưởng và trang thiết bị hiện đại, cải tiến công nghệ, đào tạo công nhân lành nghề

Nội thất công trình

Nội thất gia đình

Sản phẩm nội thất

Dịch vụ Không gian Việt

Dịch vụ

Tư vấn - Thiết kế nội thất

theo yêu cầu

Dịch vụ

Thi công nội thất

sản phẩm, công trình…

Liên hệ với chúng tôi

Không gian Việt tự tin đáp ứng được mọi yêu cầu về sản phẩm, công trình nội thất cả về khối lượng, chất lượng, quy mô, thời gian thi công.